Kattoni on loiva eikä suoraan etelään, kannattaako laittaa aurinkopaneeleja?

Kattokulmalla ja suuntauksella on nykyään, teknologian kehityksen johdosta, melko vähän tekemistä kokonaistuoton kanssa. Luode-pohjoinen-koillinen -suuntaisille jyrkille lappeille paneeleita ei kuitenkaan kannata asentaa. Maksimituoton kannalta paras suuntaus on etelään noin 1:2 katolla, mistä tuotto putoaa kattokulman tai suuntauksen muuttuessa. Itä-länsisuuntaisilla lappeilla loivat kattokulmat ovat selvästi parempia kuin jyrkät, sillä paneelit pystyvät ottamaan valoa vastaan hyvin laajassa kulmassa.

suomi
Paino: 
-7