Mikä on CIGS-paneelien hyötysuhde? Tuottavatko kalvopaneelit yhtä paljon kuin piipaneelit?

Virte Solarin maahantuomien Miasolén CIGS-aurinkokalvopaneelien teknologia on hyvin tehokasta. Niiden hyötysuhde on 16,5 % mikä asettuu myynnissä olevien moni- ja yksikiteisten piipaneelien välimaastoon. CIGS-teknologia on lisäksi hyvin tehokasta tekemään sähköä epäsuorasta valosta ja sitä Suomen olosuhteissa on hieman Keski-Eurooppaa enemmän auringonlaskun kestäessä meillä pidempään.

suomi
Paino: 
-8