Usein kysyttyä

Virte Solarin paneelit on tehty kupari-indium-gallium-diselenidi (CIGS) -puolijohteesta. Ne eivät siis ole sen paremmin yksi- kuin monikiteisiäkään. Näillä termeillä viitataan erilaisiin pii-pohjaisiin aurinkopaneeleihin.

Paneeleissa ei kierrä vettä vaan ne tuottavat sähköä. Niinpä paneelit kytketään invertteriin, joka muuttaa tasavirtasähköä 230 V verkkosähköksi. Invertteri kytketään edelleen sähkökaappiin / sulaketauluun, josta kaikki kodinkoneet ja laitteet ottavat sähkönsä. Virte Aurinkokaton tuottamaa sähköä voi siis käyttää kaikkeen kiinteistön sähköntarpeeseen.

Paneelit tuottavat tasavirtaa, jonka invertteri muuttaa 230 voltin vaihtovirraksi. Invertteri kytketään sähkökaappiin / sulaketauluun, minkä jälkeen kaikki tuotettu aurinkosähkö on suoraan kaikkien kodin sähkölaitteiden käytettävissä. Jos aurinkosähköä tuotetaan yli oman tarpeen, loppu syötetään automaattisesti valtakunnanverkkoon. Jos taas kodin sähkölaitteiden sähkön käyttö on suurempaa kuin paneelien tuotto, otetaan tarvittava lisä automaattisesti sähköverkosta.

Virte Solarin maahantuomien Miasolén CIGS-aurinkokalvopaneelien teknologia on hyvin tehokasta. Niiden hyötysuhde on 16,5 % mikä asettuu myynnissä olevien moni- ja yksikiteisten piipaneelien välimaastoon. CIGS-teknologia on lisäksi hyvin tehokasta tekemään sähköä epäsuorasta valosta ja sitä Suomen olosuhteissa on hieman Keski-Eurooppaa enemmän auringonlaskun kestäessä meillä pidempään.

Kattokulmalla ja suuntauksella on nykyään, teknologian kehityksen johdosta, melko vähän tekemistä kokonaistuoton kanssa. Luode-pohjoinen-koillinen -suuntaisille jyrkille lappeille paneeleita ei kuitenkaan kannata asentaa. Maksimituoton kannalta paras suuntaus on etelään noin 1:2 katolla, mistä tuotto putoaa kattokulman tai suuntauksen muuttuessa. Itä-länsisuuntaisilla lappeilla loivat kattokulmat ovat selvästi parempia kuin jyrkät, sillä paneelit pystyvät ottamaan valoa vastaan hyvin laajassa kulmassa.

Puiden varjostukset vaikuttavat tuottoon melko paljon. Tietyillä järjestelyillä (moduulikohtainen tehoelektroniikka) tätä ongelmaa voidaan minimoida, muttei kuitenkaan täysin poistaa.

Liimaus kestää. Paneelin pohjassa olevista butyyliliimoista on yli 30 vuoden käytännön kokemus. Suojakalvo on 3M:n valmistama ja valittu yli 100:n eri tuotteen joukosta kattavilla testeillä. Laboratorio-oloissa tehdyissä sääkaappitesteissä suojakalvon käyttöikä muun muassa suolasumutestissä ja kovissa aurinko-olosuhteissa on ollut useiden kymmenien vuosien luokkaa. Paneelien tuottoteho säilyttää 25 vuodessa vähintään 80 % alkuperäisestä. Varsinainen tuotetakuu hajoamista vastaan on 5 vuotta.

Kyllä saa, kaikille yllä mainituille. Jos asennuspinta ei ole sileä, kuten rivikatoissa, kalvopaneelin alle tulee aluslevy, joka ruuvataan katteeseen tai ruoteisiin. Järjestelmä on yhä huomattavan kevyt (n. 30 % normaalijärjestelmän painosta), huomattavan nopea asentaa ja helposti uudelleenkäytettävä. Aluslevy nostaa järjestelmän kokonaishintaa alle 10 %.

”6 kW järjestelmä” viittaa paneelien nimellistehoon eli tuottoon standardioloissa (vastaa kutakuinkin viileää aurinkoista Etelä-Suomen kevätpäivää, jolloin aurinkoteho on 1000 W / m2). Yhden tunnin aikana tällainen järjestelmä tuottaa siis 6 kWh (kuusi kilowattituntia). Ihanneoloissa järjestelmä tuottaa siis yli 6 kWh. Tyypillinen omakotitalon energiankulutus on noin 15 000 kWh vuodessa. Optimaalisesti asennettu 6 kW järjestelmä Suomen lounaisrannikolla voi tuottaa vuodessa jopa 5500 kWh.

Järjestelmän kokoon vaikuttaa talon ominaisuudet. Sähkölämmitteisissä omakotitaloissa kannattaa tavoitella noin 30 % tuottoa kokonaiskulutuksesta. Toisin sanoen 15 000 kWh vuosikulutuksella optimaalinen koko aurinkosähköjärjestelmälle on todennäköisesti noin 6 kWh, jolla saa Etelä-Suomessa noin 5000 – 5500 kWh vuosituoton. Jos lämmitys on hoidettu muuten ja talossa on kaukolämpö, öljylämmitys ja / tai viilentävä ilmastointi, voidaan tavoitella yli 50 % tuottoa sähkön kokonaiskulutuksesta. Järjestelmän koon kasvattaminen ei tee taloudesta omavaraista, sillä tuottohuippu ajoittuu kesään ja marras-tammikuussa järjestelmän tuotto jää joka tapauksessa lähelle nollaa. Liian isoksi mitoitetulla järjestelmällä kesällä tulee ylituottoa ja talvella pitää silti yhä ostaa lähes kaikki sähkö verkkoyhtiöltä.

Jos aurinkosähköä tuotetaan yli oman tarpeen, lopun ostaa sähköyhtiö, jos sen kanssa on tehty asianmukainen sopimus. Ylijäämäsähkön voi ostaa mikä tahansa sähköyhtiö. Huomionarvoista on, että sähköyhtiö maksaa korvauksen pelkästä sähköstä, ei veroista ja siirtomaksuista, eli noin 30 % sähkön hankinnan kokonaiskustannuksista. Tämänhetkisillä ostohinnoilla ylijäämäsähkön tuottamisella ei Suomessa rikastu, joten on tärkeää mitoittaa järjestelmä kiinteistön tarpeisiin sopivaksi.

Hintaan vaikuttavat

  • asennuskustannukset - kohteen sijainti ja muut asennukseen vaikuttavat asiat, kuten katon jyrkkyys ja korkeus
  • hankittavan järjestelmän koko
  • lisäominaisuudet, kuten akut, akkuvalmius jne.
  • aluslevyjen mahdollinen tarve

Paneeleja ei lähtökohtaisesti myydä yksittäiskappaleina vaan kokonaistoimituksena.

Laskemme tarjouksen, kun lähetät meille tarjouspyynnön osoitteeseen info@virtesolar.fi

Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika on hyvin pitkä. Todellinen säästö / tuotto on riippuvainen sähkön hinnan kehityksestä ja voi siten vaihdella merkittävästi, eikä sitä voi investointihetkellä tietää. Nykytasolla puhutaan pitkälti yli 20 vuoden takaisinmaksuajoista. Investoinnille voi odottaa 3 – 6 % vuosituottoa. Tuotto tulevina vuosina on riippuvainen sähkön hintakehityksestä.